Blockchain – ICO

  • 19/09/2017

    Blockchain là Fintech nhưng Fintech không phải là blockchain!

    Chia sẻ bởi: Admin

    Trong báo cáo năm 2016, Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã kết luận rằng công nghệ Blockchain sẽ thay đổi hoạt động của các tổ chức tài chính trên thế giới. Và hiện nay, mỗi khi thảo luận về Fintech, chúng ta cũng nhớ đến cụm từ “Blockchain” đầu tiên. Tuy nhiên, Blockchain không phải là tất cả của tương lai Fintech. Những công nghệ khác như trí tuệ nhân tạo cũng có tiềm năng làm biến đổi họat động dịch...

    211 Lượt xem
1 8 9 10